Ortopedi ve Travmatoloji

  • Ortopedi ve Travmatoloji

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Vücuttaki tüm eklem, kemik, kas ve bağlantılı dokulara ait tüm hastalıkları ve yaralanmalarını inceleyen ve bu hastalıkların tedavisini gerçekleştiren tıp dalıdır. Ortopedi ve travmatoloji kendi içerisinde bir çok dala ayrılır.

• Omurga Cerrahisi

Kifoz (kamburluk):

Omurganın öne doğru eğilmesiyle ortaya çıkan hastalıktır. Kamburluk, doğuştan olabileceği gibi sonradan gerçekleşen nedenlerle de meydana gelebilir. Omurganın 50 – 55 dereceden daha fazla öne doğru eğri olmasıyla açıklanan kifoz, uygun tedavi yöntemiyle tedavi edilmelidir. Düşük derecelerde hastalığın ilerlemesini korse kullanımı ile durdurulabilirken, ileri düzey kifoz hastalarında mutlaka cerrahi tedavi gerekmektedir.

Skolyoz:

Skolyoz, omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Tek başına olabileceği gibi, kifoz ile beraber de görülebilir (Kifoskolyoz). Düşük derecelerde korse tedavisi uygulanabilirken daha ciddi hastalarda alanında uzman ortopedi cerrahı tarafından cerrahi tedavisi gerekmektedir.

Bel ve Boyun Fıtıkları (Disk Hernisi):

Boyun ve bel fıtıkları omurgalar arasında bulunan disklerin bozulması ve taşması sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Son yıllarda özellikle ameliyat gereken hastalarda mikroskop altında yapılan mikrocerrahi ameliyat tekniği kullanılmaktadır.

• Travma Cerrahisi

Özellikle kemik kırılmaları, kas yaralanmaları ve uzuv kopması gibi vücutta hasar oluşturan fiziksel yaralanmalar ortopedi bölümünün konularıdır.

• Diz Cerrahisi ve Artroskopik Cerrahi

Artroskopi, eklemi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan minimal cerrahi yöntemdir. Günümüzde küçük eklemlere dahi uygulanabilinen artroskopi yöntemiyle iki küçük delikten sayısız tedavi prosedürleri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

• El ve Üst Ekstremite Cerrahisi

El cerrahisi; el, el bileği, önkol, dirsek hastalık ve yaralanmaları, omuzun bazı yaralanma ve hastalıkları, el, parmak, kol sinir, damar ve tendon kesilerinin onarımı, üst ekstremitenin doğumsal bozuklukları, brakial pleksus yaralanmalarının tanı ve tedavisi ile ilgili bir daldır. Bu bölgelerdeki damar ve sinirlerin cerrahi tedavileri ameliyat mikroskobundan bakıp ameliyat alanını ve dokuları büyülterek, ince uçlu mikro aletler kullanılarak yapılmayı gerektirmektedir.

• Ayak – Ayak Bileği Cerrahisi

Ayak ve ayak bileğini ilgilendiren hastalıkların tedavisinin yapıldığı ortopedi yan dalıdır.

• Onkolojik Ortopedi

Ortopedik Onkoloji tüm kemik, kas ve yumuşak dokular başta olmak üzere ekstremitelerin her türlü tümörlerinin tıbbi ve cerrahi tedavisini kapsar. Kemik tümörleri iyi huylu ise sadece bulunduğu kemiğe, kötü huylu ise diğer organlara da yayılabilir.

• Deformite Cerrahisi ve Ekstremite Uzatma

Boy uzatma, kemik eğrilikleri düzeltme, kol ve bacak uzunluklarını eşitleme, insan duruş ve yürüyüşünü düzeltme ile ilgili ortopedi yan dalıdır. Kemiklerde olan kısalık, eğrilik, kaynamama için içten veya dıştan tespit ilkelerine dayanan cihaz ve aparatlar kullanılır.

• Çocuk Ortopedisi

16 yaş altı çocukların doğumsal ya da sonradan ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi hastalıklarını, bu yaş grubundaki hastaların kırık ve çıkıklarının tanı ve tedavisini,yürüme bozukluklarını, ayak sorunlarını , içe basma ve çarpık ayak (pes ekino varus), düz tabanlık (pes planus) ve kalça çıkığının erken tanı ve tedavisi gibi konuları içeren ortopedi yan dalıdır.