Görüntüleme Merkezi

  • Görüntüleme Merkezi

Dijital Röntgen, Panoramik Röntgen, Kemik Yoğunluğu Ölçümü, Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Biyopsiler, Dijital Mammografi, Laboratuvar, Nükleer Tıp (Sintigrafi) tetkiklerinin hepsi anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlarda titizlikle yapılmaktadır.