Gastroenteroloji

 • Gastroenteroloji

GASTROENTEROLOJİ

Gastroenteroloji sindirim sistemi organlarının yapısı, fonksiyonları ve hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Sindirim sistemi; yemek borusu, mide, ince barsaklar ve kalın barsaklar ile karaciğer, safra kesesi ve pankreastan oluşur.

Gastroenteroloji servisinde tanı ve tedavileri yapılan hastalıklardan bazıları şunlardır:

 • Reflü Hastalığı (Gastroösefajial reflü hastalığı)
 • Gastrit
 • Mide Ülseri, Mide Kanamaları
 • Hazımsızlık
 • İshaller
 • Kabızlık, Basur ( Hemoroit )
 • Gastrointestinal hastalıklara bağlı beslenme bozukluklarının tedavisi
 • Pankreas hastalıkları (Akut ve kronik pankreatit, herediterpankreatit, pankreas kanseri, pankreas kistleri, erişkin kistikfibrozisi vb.)
 • Yemek borusu hastalıkları ve kanserleri
 • Gastrointestinal kanserler (Anüs, kolon, rektum, mide)
 • Karaciğer ve safra yolu hastalıkları (Karaciğer transplant değerlendirmesi ve cerrahi sonrası bakımı dahil)
 • İltihabi bağırsak hastalıkları (Crohn hastalığı ve ülseratif kolit)
 • Beslenme ve emilim bozuklukları (Malabsorpsiyon ve malnütrisyon)
 • Tanısal ve tedavi amaçlı endoskopik işlemler (Enteralstent, bilierstent, ösefagus varislerine bant uygulaması, ince bağırsak enteroskopi, gastrointestinal kanamaların endoskopik tedavisi, endoskopik ultrasonografi vb.)

MUAYENE YÖNTEMLERİ

Gastroenteroloji uzmanları yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tanısı ve tedavisi için özel muayene yöntemlerini kullanırlar.

Bu muayeneler için kullanılan cihazlar;

GASTROSKOPİ:

Gastroskopi yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının direkt görerek incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu işlem ucunda ışık ve mikro kamera bulunan ince, yumuşak ve bükülebilen tüp şeklinde bir alet yardımıyla yapılmaktadır. Genellikle sakinleştirici ilaç (sedasyon) altında yapılır.

KOLONOSKOPİ:

Kolonoskopi, kalın bağırsağın tamamının ve ince barsağın son kısmının ve makattan girilerek, yumuşak, bükülebilir 8-9mm kalınlığında kameralı bir aletle incelenmesidir. Bu işlem de sakinleştirici ilaç (sedasyon) veya anestezi altında yapılır.

Gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri sırasında kullanılan bu cihazlar ile doku örneği (biyopsi) alma, polip denilen doku büyümelerinin çıkarılıp temizlenmesi (polipektomi), kanamalı hastada kanamaya müdahale etme gibi tanı ve tedaviye yönelik girişimler yapılabilir. Bu işlemlerde sindirim sisteminin özel yapısı nedeniyle acı hissedilmez. Endoskopik işlemlerin uyku ve rahatlama sağlayacak anestezi uygulamasıyla yapılması artık bu incelemeleri hasta yönünden çok konforlu hale getirmiştir.

gastro-kolonoskopi.fw

ERCP (Endoskopik Retrograt Kolanjiyo-Pankreatografi)

ERCP, safra ve pankreas kanallarındaki tıkayıcı hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan endoskopik bir girişimdir. Bu işlem de anestezi altında yapılır. Doktor, “duodenoskop” adı verilen bir endoskopi tüpünü ağız yoluyda oniki parmak bağırsağına göndererek karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve pankreastaki problemleri görüntüler, teşhis koyar ve aynı seans içinde tedavi için işlem uygular. ERCP başlıca safra kanalları ve pankreas kanallarının tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılır.

MRCP (Manyetik Rezonans Kolanjiyo-Pankreatografi)

Safra kanalları, safra kesesi ve pankreas kanalının MR cihazı ile görüntülenmesidir. MRCP girişimsel bir işlem değildir ve ERCP’de olduğu gibi uyutulma, pankreatit veya delinme gibi riskleri yoktur. MRCP sadece teşhis amacıyla kullanılır, tedavi edici yönü yoktur.